List of Firms
News
Key Indicators
Key Indicators
Doing Business
Doing Business
Regions
Regions
Czech Industry
Czech Industry
Foreign Trade
Foreign Trade
Czech Business & Trade
Czech Business & Trade
Doing Business in the CR
Doing Business in the CR
Territorial projects
Territorial projects
About Us
About Us

Useful Addresses in the Czech Republic    
HomeUseful Links
« Back

HIGHEST BODIES

Office of the President of the Czech Republic/Kancelář prezidenta České republiky

Prague Castle, 119 08 Praha 1
Phone: +420 224 371 111
Fax: +420 224 373 300
www.hrad.cz

Parliament of the Czech Republic/Parlament České republiky

Chamber of Deputies / Poslanecká sněmovna ČR

Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Phone: +420 25717 1111
Fax: +420 25753 4469
E-mail: posta@psp.cz
www.psp.cz

Senate of the Parliament of the Czech Republic/Senát Parlamentu ČR

Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Phone: +420 25707 1111
Fax: +420 25707 5700
E-mail: info@senat.cz
www.senat.cz

Office of the Government of the Czech Republic/Úřad vlády České republiky

nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1
Phone: +420 224 002 111
Fax: +420 257 531 283
E-mail: posta@vlada
www.vlada.cz

 

MINISTRIES

Ministry of Agriculture / Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Phone: +420 221 811 111
Fax: +420 224 810 478
E-mail: info@mze.cz
www.mze.cz

Ministry of Culture / Ministerstvo kultury

Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1
Phone: +420 257 085 111
Fax: +420 224 318 155
 

Ministry of Defence / Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Phone: 420 973 201 111
E-mail: info@army.cz
www.army.cz 

Ministry of Education, Youth, and Sport / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Phone: +420 257 193 111
E-mail: info@msmt.cz
www.msmt.cz

Ministry of the Environment / Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Phone: +420 26712 1111
Fax: +420 26731 0308
E-mail: info@mzp.cz
www.mzp.cz

Ministry of Finance / Ministerstvo financí

Letenská 15, 118 10 Praha 1
Phone: +420 257 041 111
Fax: +420 257 042 788
E-mail: informace@mfcr.cz
www.mfcr.cz

Ministry of Foreign Affairs / Ministerstvo zahraničních věcí

Loretánské náměstí 5, 118 10 Praha 1
Phone: +420 224 181 111
E-mail: info@mzv.cz
www.mzv.cz 

Ministry of Health / Ministerstvo zdravotnictví

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
Phone: +420 22497 1111
Fax: +420 22497 2111
E-mail: mzcr@mzcr.cz
www.mzcr.cz

Ministry of Industry and Trade / Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Phone: +420 224 851 111
Fax: +420 224 811 089 

   Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1
   Phone: +420 224 851 111
   Fax: +420 224 221 575

   Washingtonova 13, 112 49 Praha 1
   Phone:+420 224 851 111
   Fax: +420 224 212 133

   Gorazdova 24, 128 00 Praha 2
   Phone: +420 224 907 111
   Fax: +420 224 915 064

E-mail: posta@mpo.cz
www.mpo.cz

Ministry of the Interier / Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Phone: +420 974 811 111
Fax: +420 974 833 552
E-mail: posta@mvcr.cz
www.mvcr.cz

Ministry of Justice / Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Phone: +420 221 997 111
Fax: +420 224 919 927
E-mail: posta@msp.justice.cz
www.justice.cz

Ministry of Labour and Social Affairs / Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Phone: +420 221 921 111
Fax: +420 221 918 391
E-mail: posta@mpsv.cz
www.mpsv.cz

Ministry for Regional Development / Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Phone: +420 224 861 111
Fax: +420 224 861 333
E-mail: info@mmr.cz
www.mmr.cz

Ministry of Transport / Ministerstvo dopravy

nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Phone: +420 225 131 111
Fax: +420 225 131 184
E-mail: posta@mdcr.cz
www.mdcr.cz

 

OTHER INSTITUTIONS

Czech National Bank / Česká národní banka

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Phone: +420 224 411 111
Fax: +420 224 412 404
E-mail: info@cnb.cz
www.cnb.cz

Czech Statistical Office / Český statistický úřad

Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Phone: +420 274 051 111
E-mail: infoservis@czso.cz
www.czso.cz  

Academy of Sciences of the Czech Republic / Akademie věd České republiky

Národní 3, 117 20 Praha 1
Phone: +420 221 403 111
Fax: +420 224 240 512
E-mail: info@cas.cz
www.cas.cz